Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/17/2022

"Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 174,4 2022.08.02 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,3 2022.08.03 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2022.08.03 14
formularz oferty docx 26,8 2022.08.03 19
opis przedmiotu zamóienia docx 31,7 2022.08.03 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2022.08.03 12
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31,2 2022.08.03 13
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,1 2022.08.03 16
UMOWA ZIELEŃ 2022.08.01 doc 178,5 2022.08.03 20
wykaz usług zad. 1 docx 17,1 2022.08.03 12
wykaz usług zad. 2 docx 16,7 2022.08.03 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2022.08.03 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.08.12 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,0 2022.08.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty