Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-441/22

"dostawa oprogramowania do wirtualizacji dla czterech dwuprocesorowych serwerów Lenowo ThinksSystem SR530 posiadanych przez WIEiT AGH - KC-zp.272-441/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,4 2022.07.29 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,0 2022.07.29 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2022.07.29 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2022.07.29 13
Oświadczenia sankcyjne doc 66,0 2022.07.29 9
Wzór formularza oferty doc 26,7 2022.07.29 11
Wzór umowy - dostawy doc 121,0 2022.07.29 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) pdf 82,3 2022.07.29 15

Pobierz wszystkie dokumenty