Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.33.2022.MT

"Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 86,5 2022.07.28 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 101,7 2022.07.28 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 112,8 2022.07.28 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 73,7 2022.07.28 10
Projekt umowy doc 124,5 2022.07.28 16
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór docx 74,9 2022.07.28 11
Wzór formularza oferty docx 120,1 2022.07.28 10
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 110,2 2022.07.28 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 67,3 2022.08.05 8
Informacja z otwarcia ofert doc 68,1 2022.08.05 7

Pobierz wszystkie dokumenty