Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-31/22

"Dostawa Systemu Rejestracji dla PRO-PATO_MTM wraz z usługą oceny i korekty funkcjonowania systemu w ramach projektu Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich wybranego w ramach VI konkursu GOSPOSTRATEG"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania