Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-464/22

"remont instalacji kanalizacji w budynku DS Alfa, blok IV orzy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-464/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,6 2022.07.27 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 76,2 2022.07.27 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzenia_materiału_MS docx 16,5 2022.07.27 23
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2022.07.27 22
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2022.07.27 15
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego_(1) doc 45,5 2022.07.27 17
Wzór formularza oferty doc 29,8 2022.07.27 21
Wzór umowy-przepompownia DS-alfa doc 284,0 2022.07.27 17
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2022.07.27 15
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2022.07.27 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2022.08.12 7
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2022.08.12 3

Pobierz wszystkie dokumenty