Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-48/22

"Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 111,0 2022.07.27 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o przeznaczonej kwocie na sfinasowanie zamówienia pdf 192,9 2022.08.05 6
informacja z otwarcia ofert pdf 212,5 2022.08.05 6
SWZ pdf 443,7 2022.07.27 13
Zał. 1_formularz oferty doc 166,5 2022.07.27 10
Zał. 2_OPZ docx 26,6 2022.07.27 11
Zał. 3_wykaz usług wykonanych doc 46,5 2022.07.27 11
Zał. 4_wykaz narzędzi doc 46,0 2022.07.27 12
Zał. 5a oświadczenie Wykonawcy doc 130,0 2022.07.27 11
Zał. 5b_ oświadczenie Wykonawcy doc 128,0 2022.07.27 10
Zał. 6 oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,5 2022.07.27 9
Zał. 7_PPU pdf 286,2 2022.07.27 10
Zał. nr 3 do Umowy - technologia doc 44,5 2022.07.27 11
Zał. nr 4 do Umowy spis bielizny wydanej z pralni ods 6,2 2022.07.27 12

Pobierz wszystkie dokumenty