Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.31.2022.MT

"Dostawa kubków oraz peleryn z nadrukiem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,5 2022.07.26 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 140,0 2022.07.26 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 1016,6 2022.07.26 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 133,5 2022.07.26 8
Projekt umowy doc 185,5 2022.07.26 8
Wzór formularza oferty doc 144,5 2022.07.26 8
Wzór protokołu odbioru doc 150,5 2022.07.26 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 110,6 2022.08.04 3
Informacja z otwarcia ofert doc 125,9 2022.08.04 3

Pobierz wszystkie dokumenty