Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.30.2022.MT

"Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji projektu InnoCO2Sorbent-FFH-CO2-Wiązanie ditlenku węgla przez innowacyjny sorbent"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,1 2022.07.26 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 81,3 2022.07.26 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 776,0 2022.07.26 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 55,9 2022.07.26 8
Projekt umowy doc 107,0 2022.07.26 8
Wzór formularza oferty doc 83,5 2022.07.26 9
Wzór protokołu odbioru doc 72,5 2022.07.26 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 49,3 2022.08.04 11
Informacja z otwarcia ofert doc 51,1 2022.08.04 11

Pobierz wszystkie dokumenty