Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-382/22

"obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-382/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 382 pdf 119,8 2022.07.26 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,7 2022.07.26 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2022.07.26 21
Kalkulacja cenowa docx 19,9 2022.07.26 23
Oswiadczenia wykonawcy-wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamó doc 71,0 2022.07.26 16
Oświadczenia podmiotu udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp- doc 67,0 2022.07.26 19
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,0 2022.07.26 19
Wzór umowy - usługi doc 124,5 2022.07.26 18
Wzór wykazu usług doc 33,0 2022.07.26 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,0 2022.07.26 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (34) xml 135,6 2022.07.26 20

Pobierz wszystkie dokumenty