Szczegóły ogłoszenia

ZP/2573/D/22

"Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej z prawem opcji (zamówienie zostało podzielone na 3 części), w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 183,2 2022.07.26 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 87,1 2022.07.26 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 2 - zestawienia jednostek organizacyjnych Grupy Zakupowej_Część zip 106,8 2022.07.26 15
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 docx 40,6 2022.07.26 10
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 docx 40,4 2022.07.26 12
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 3 docx 40,4 2022.07.26 11
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 1 xml 82,1 2022.07.26 12
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 1_pdf pdf 76,1 2022.07.26 12
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 2 xml 82,0 2022.07.26 13
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 2_pdf pdf 76,1 2022.07.26 11
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 3 xml 82,0 2022.07.26 14
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 3_pdf pdf 76,1 2022.07.26 10
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ_Część 1,2,3 docx 48,2 2022.07.26 11
Załącznik nr 3b - Oświadczenie wykonawcy,wykonawców_sankcyjne_Część 1,2,3 docx 26,4 2022.07.26 11
Załącznik nr 3c - Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby_sankcyjne_Cz docx 21,7 2022.07.26 9
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw_Część 1,2,3 doc 39,5 2022.07.26 11
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 50,5 2022.07.26 10
Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 19,0 2022.07.26 11
Załącznik nr 7 - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji_Część 1,2,3 docx 19,6 2022.07.26 10
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej_ docx 25,9 2022.07.26 10
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy_Część 1,2,3 doc 123,0 2022.07.26 14

Pobierz wszystkie dokumenty