Szczegóły ogłoszenia

CRZP/127/2022/AZP

"Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,7 2022.07.25 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 343,0 2022.07.25 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,9 2022.07.25 27
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2022.07.25 31
3_Wykaz osób doc 21,7 2022.07.25 28
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2022.07.25 30
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2022.07.25 31
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,3 2022.07.25 29
7_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 31,1 2022.07.25 28
8_Wzór umowy DOC 142,5 2022.07.25 30
9_Dokumentacja techniczna zip 30799,8 2022.07.25 39
przedmiar pdf zip 1890,8 2022.08.01 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 258,9 2022.08.01 27
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 258,9 2022.08.02 25

Pobierz wszystkie dokumenty