Szczegóły ogłoszenia

KA-2/082/2022

"Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynku CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana Pawła II Kraków 2021-2022" oraz remont sufitów podwieszanych"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 131,1 2022.07.21 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 67,6 2022.07.21 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 6296,2 2022.07.21 36
Formularz ofertowy docx 28,9 2022.07.21 18
oswiadczenie wykonawcy -załącznik 3 do SWZ docx 27,0 2022.07.21 17
Oświadczenie - podmiot trzeci -zal.3A do SWZ doc 47,0 2022.07.21 18
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,9 2022.07.21 17
Projekt umowy doc 497,5 2022.07.21 21
Wykaz osób doc 35,0 2022.07.21 21
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2022.07.21 19
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,2 2022.07.21 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,0 2022.07.29 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
schemat rozdzielni RP pdf 696,6 2022.07.29 14

Pobierz wszystkie dokumenty