Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.51.2022.ŁZ

"Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 138,4 2022.07.21 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 90,8 2022.07.21 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2022.07.21 41
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 43,3 2022.07.21 46
proj bud pdf 65937,7 2022.07.21 84
proj. tech. przyłącze wodociag pdf 24470,9 2022.07.21 47
STWiOR zip 5727,4 2022.07.21 48
tom1 pdf 41837,4 2022.07.21 74
tom2 pdf 29111,1 2022.07.21 56
tom3 pdf 73944,7 2022.07.21 55
tom4 pdf 35818,7 2022.07.21 50
tom5 pdf 15962,0 2022.07.21 52
Wykaz robót budowlanych doc 44,6 2022.07.21 53
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,8 2022.07.21 55
Wzór umowy na roboty budowlane doc 166,5 2022.07.21 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 40,2 2022.08.08 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 44,3 2022.07.28 66
Wyjaśnienie treści SWZ2 (procedura uproszczona) doc 44,1 2022.08.04 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 39,6 2022.08.09 53
Informacja z otwarcia ofert doc 36,8 2022.08.09 73

Pobierz wszystkie dokumenty