Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2022

"Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia - kontrakt nr 1 i nr 2""

GMINA DRWINIA

                     

Brak dokumentów do pobrania