Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-422/22

"Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,8 2022.07.20 79

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłosznie o zmianie ogłoszenia nr 1 pdf 63,9 2022.07.25 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 108,2 2022.07.20 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 78,5 2022.07.20 78
JEDZ docx 73,2 2022.07.20 78
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 84,0 2022.07.20 76
Wzór formularza oferty docx 61,2 2022.07.20 73
Wzór_umowy doc 165,5 2022.07.20 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 59,4 2022.08.04 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2022.07.20 75
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 54,0 2022.08.16 48
Informacja z otwarcia ofert doc 54,7 2022.08.16 52

Pobierz wszystkie dokumenty