Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-422/22

"Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,8 2022.07.20 153

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłosznie o zmianie ogłoszenia nr 1 pdf 63,9 2022.07.25 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 108,2 2022.07.20 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 78,5 2022.07.20 155
JEDZ docx 73,2 2022.07.20 150
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 84,0 2022.07.20 152
Wzór formularza oferty docx 61,2 2022.07.20 145
Wzór_umowy doc 165,5 2022.07.20 150

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 59,4 2022.08.04 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2022.07.20 158
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 54,0 2022.08.16 119
Informacja z otwarcia ofert doc 54,7 2022.08.16 126

Pobierz wszystkie dokumenty