Szczegóły ogłoszenia

CRZP/122/2022/AZP

"Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,8 2022.07.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 342,6 2022.07.20 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 269,6 2022.07.20 15
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2022.07.20 13
3_Wykaz osób doc 22,0 2022.07.20 17
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,5 2022.07.20 16
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,6 2022.07.20 16
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,1 2022.07.20 13
7_Wzór umowy DOC 139,0 2022.07.20 13
8_Dokumentacja techniczna zip 16761,3 2022.07.20 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 357,3 2022.08.04 12

Pobierz wszystkie dokumenty