Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.27.2022.JP

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego w ramach projektu Projekt Opracowanie tekstronicznej maty higienicznej z systemem aktywnej redukcji mikrobiologicznej oraz funkcją grzewczą, umowa ROP COP: RPLD.01.02.02-10-0047/21-00"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 127,8 2022.07.18 20

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,7 2022.08.05 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 98,0 2022.07.18 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2022.07.18 17
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,8 2022.07.18 15
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,5 2022.07.18 16
Wzór oferty na dostawy doc 75,2 2022.07.18 18
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2022.07.18 16
Wzór umowy na dostawy docx 78,5 2022.07.18 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 71,0 2022.08.05 1

Pobierz wszystkie dokumenty