Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.29.2022

"Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3"

Nadleśnictwo Płońsk

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,3 2022.07.18 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1315,8 2022.07.18 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 39775,7 2022.07.18 14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,0 2022.07.18 14
Formularz oferty doc 68,0 2022.07.18 15
Karta gwarancyjna - wzór docx 36,9 2022.07.18 13
Kosztorys ofertowy xlsx 13,0 2022.07.18 18
Oświadczenie o aktualności informacji... docx 19,1 2022.07.18 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 19,5 2022.07.18 13
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 18,1 2022.07.18 19
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 37,0 2022.07.18 14
Regulamin platformy e-ProPublico2602 pdf 652,2 2022.07.18 17
Wykaz osób doc 47,0 2022.07.18 17
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2022.07.18 14
Wzór umowy pdf 851,7 2022.07.18 13
zał. nr 2 dok. projektowa zip 39962,8 2022.07.18 15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.07.18 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,4 2022.07.22 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.07.18 13
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2022.08.05 4

Pobierz wszystkie dokumenty