Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-395/22

"Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 124,8 2022.07.13 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 36,4 2022.07.26 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 209,7 2022.07.13 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzenia materiału MS docx 149,7 2022.07.13 60
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 170,5 2022.07.13 50
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 164,0 2022.07.13 57
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 170,5 2022.07.13 52
Wzór formularza oferty doc 158,6 2022.07.13 58
Wzór umowy-remont klubu Zaścianek doc 414,0 2022.07.13 61
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 170,5 2022.07.13 57
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 166,0 2022.07.13 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,1 2022.08.01 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,9 2022.07.28 48

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty