Szczegóły ogłoszenia

FER.271.11.2022

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,0 2022.07.12 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - modernizacja dróg dojazdowych doc 56,0 2022.07.12 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,4 2022.07.12 18
zał. 2 dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2022.07.12 15
zał. 3 formularz ofertowy doc 49,5 2022.07.12 17
zał. 4 projekt umowy docx 38,7 2022.07.12 14
zał. 5.1 STWiORB pdf 309,3 2022.07.12 19
zał. 5.2 STWiORB pdf 8225,5 2022.07.12 19
zał. 6.1 przedmiar Ołpiny – Pustki pdf 296,1 2022.07.12 19
zał. 6.2 przedmiar Czermna - Góry pdf 295,5 2022.07.12 19
zał. 6.3 przedmiar Swoszowa - Przymiarek pdf 295,7 2022.07.12 15
zał. 7.1 mapa Ołpiny Pustki pdf 440,1 2022.07.12 16
zał. 7.2 mapa Czermna Góry pdf 408,9 2022.07.12 16
zał. 7.3 mapa Swoszowa Przymiarek pdf 466,2 2022.07.12 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 17,7 2022.07.25 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,4 2022.07.28 12
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,6 2022.07.28 11
zał. 3 formularz ofertowy (zmiana 25.07.2022) doc 58,0 2022.07.25 11

Pobierz wszystkie dokumenty