Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.15.2022

"Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków nr 2 - kotłownia oraz części budynku nr 6 przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój w kompleksie szpitalnym K-5752, 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ przy ul. Świdzińskiego 4 - etap II"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania