Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-411/22

"Dostawa serwera dla celów wirtualizacji zasobów IT na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - KC-zp. 272-411/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,4 2022.07.08 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę docx 76,9 2022.07.08 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2022.07.08 33
JEDZ docx 73,9 2022.07.08 33
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,0 2022.07.08 33
Wzór formularza oferty docx 27,0 2022.07.08 37
Wzór_umowy doc 141,0 2022.07.08 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.07.08 37
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2022.08.05 9
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2022.08.05 7

Pobierz wszystkie dokumenty