Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-414/22

"Dostawa 1 szt. zestawu komutera stacjoarnego dla WEAIiIB- KC-zp.272-414/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,5 2022.07.08 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna doc 66,0 2022.07.08 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 27,0 2022.07.08 27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,1 2022.07.08 32
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 46,5 2022.07.08 29
Wzór_formularza_oferty doc 33,0 2022.07.08 29
Wzór_umowy_-_dostawy doc 36,1 2022.07.08 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.07.08 29
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.08.05 8
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2022.08.05 6

Pobierz wszystkie dokumenty