Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-396/22

"Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp. 272-396/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,5 2022.07.06 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 pdf 74,4 2022.07.11 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 5999,4 2022.07.06 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.07.06 31
JEDZ docx 73,1 2022.07.06 35
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,0 2022.07.06 35
Wzór formularza oferty docx 34,6 2022.07.06 37
Wzór_umowy docx 47,8 2022.07.06 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2022.07.11 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 25,7 2022.07.13 27
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 2 docx 26,1 2022.07.27 19
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 3 doc 26,1 2022.07.28 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.07.06 33
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.08.05 4
Informacja o zmianie ogłoszenia DZUUE docx 13,1 2022.07.28 18
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.08.05 3
NOWY Wzór_umowy docx 48,0 2022.07.13 25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 66,7 2022.08.02 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 23,0 2022.08.01 13

Pobierz wszystkie dokumenty