Szczegóły ogłoszenia

ZSP.ZP.261.18.2022

""Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie, dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny, utrzymanie czystości na zewnętrz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.""

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania