Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-430/22

"Dostawa i wdrożenie modułów Systemu ERP (System Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa) dla Data-centrycznego Systemu Informatycznego (DSI) na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - KC-zp.272-430/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 156,1 2022.07.06 136

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publ. w DUUE 02.08.22 o 11.26 pdf 70,3 2022.08.04 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 363,5 2022.07.06 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik Nr 2 do SWZ Formularz oferty doc 236,5 2022.07.06 128
Załącznik Nr 4 do SWZ wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji doc 101,0 2022.07.06 101
Umowa Załącznik Nr 10 Minimalna Infrastruktura Wdrożeniowa Zamawiającego docx 58,9 2022.07.06 107
Umowa Załącznik Nr 11 Wzór Protokołu Odbioru docx 70,2 2022.07.06 99
Umowa Załącznik Nr 12 Zgłoszenie Zmiany w Projekcie docx 370,8 2022.07.06 98
Umowa Załącznik Nr 13 System Zgłoszeń Serwisowych docx 67,5 2022.07.06 95
Umowa Załącznik Nr 14 Szkolenia docx 66,8 2022.07.06 99
Umowa Załącznik Nr 15 Oświadczenie o zachowaniu poufności docx 68,2 2022.07.06 100
Umowa Załącznik Nr 16 Zakres Usług Serwisowych docx 78,7 2022.07.06 105
Umowa Załącznik Nr 17 Zakres Usług Rozwojowych docx 64,9 2022.07.06 96
Umowa Załącznik Nr 18 Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych docx 86,2 2022.07.06 103
Umowa Załącznik Nr 3 Warunki gwarantowanego świadczenia usługi w chmurze (SL docx 73,8 2022.07.06 105
Umowa Załącznik Nr 4 Procedura zleceń i odbiorów dostawy docx 67,0 2022.07.06 103
Umowa Załącznik Nr 5 Metodyka wdrożenia docx 62,0 2022.07.06 104
Umowa Załącznik Nr 6 Podział Odpowiedzialności Stron docx 69,6 2022.07.06 101
Umowa Załącznik Nr 7 Zespół projektowy docx 91,7 2022.07.06 98
Umowa Załącznik Nr 8 Harmonogram Ramowy Wdrożenia docx 76,2 2022.07.06 113
Umowa Załącznik Nr 9 Wykaz podwykonawców docx 67,2 2022.07.06 96
Załacznik nr 4a do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 73,5 2022.07.06 96
Załacznik nr 6 do SWZ Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,5 2022.07.06 93
Załacznik nr 7 do SWZ Oświadczenia sankcyjne doc 83,0 2022.07.06 92
Załącznik Nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia docx 352,0 2022.07.06 146
Załącznik Nr 1a do SWZ Zakres prezentacji rozwiązania doc 114,0 2022.07.06 108
Załącznik nr 3 do SWZ Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2022.07.06 96
Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór wykazu usług doc 98,0 2022.07.06 98
Załącznik Nr 8 Umowa docx 164,5 2022.07.06 113

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści i zmiana SWZ docx 179,1 2022.08.04 94
Wyjaśnienie treści i zmiana SWZ 2 docx 60,4 2022.08.08 82
Wyjaśnienie treści i zmiana SWZ 3 docx 82,1 2022.08.10 86
Wyjaśnienie treści i zmiana SWZ 4 docx 68,8 2022.08.17 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.08.24 92
informacja o zmianie ogłoszenia doc 247,5 2022.08.02 98
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 258,5 2022.08.16 69
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2022.08.24 94
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 przekazane do publ. w DUUE pdf 70,3 2022.08.17 57
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 67,0 2022.08.16 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 57,8 2022.08.04 90
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 67,0 2022.08.16 62
Zalacznik_1_Zarządzenie nr 2_2018 pdf 91,7 2022.08.10 63
Załącznik - Analiza porównawcza składniki płacowe pdf 232,3 2022.08.04 72
Załącznik - Przykładowy pasek wynagrodzeń pdf 101,8 2022.08.04 76
Załącznik 1 do pytań - Wykaz Produktow docx 19,3 2022.08.04 90
Załącznik 2 do pytań - Podzial Odpowiedzialnosci docx 26,2 2022.08.04 74
Załącznik_2 jpg 77,9 2022.08.10 63
Załącznik_3 jpg 52,7 2022.08.10 71
Załącznik_4 jpg 48,3 2022.08.10 62
Załącznik_5 jpg 57,9 2022.08.10 65
Załącznik_6 jpg 51,8 2022.08.10 50
Załącznik_7 jpg 76,4 2022.08.10 53
Załącznik_Nr_8_Umowa_ujednolicony doc 429,0 2022.08.04 68

Pobierz wszystkie dokumenty