Szczegóły ogłoszenia

ZP/18/2022

"Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 329,8 2022.06.29 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,7 2022.07.18 18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr 2 pdf 123,3 2022.07.27 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) docx 78,6 2022.06.29 37

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 34,0 2022.07.27 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.08.05 1
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,7 2022.08.05 2
zał. 3 - JEDZ__AKTUALNY xml 117,8 2022.07.29 2
zał. nr 1 - formularz ofertowy_AKTUALNY docx 34,3 2022.07.27 5
zał. nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy_AKTUALNY dla grupy nr 2 xlsx 35,8 2022.07.27 7
zał. nr 4 - projekt umowy_AKTUALNY docx 37,9 2022.07.27 3

Pobierz wszystkie dokumenty