Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.32.2022.MT

"Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 86,3 2022.06.28 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 41,3 2022.07.11 16
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.07.05 12
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.07.14 11
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.07.19 11
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.07.25 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 81,1 2022.06.28 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 46,7 2022.06.28 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2022.06.28 21
Projekt umowy doc 130,5 2022.06.28 30
Projekt umowy zmieniony doc 134,0 2022.07.19 18
Umowa powierzenia danych osobowych - projekt doc 74,0 2022.06.28 18
Wzór formularza oferty doc 53,5 2022.06.28 19

Zapytania do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty