Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-363/22

"usługa konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-363/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,5 2022.06.23 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 78,2 2022.06.23 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2022.06.23 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2022.06.23 1
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2022.06.23 1
Wykaz urządzeń SAP2022 doc 118,0 2022.06.23 1
Wzór formularza oferty doc 29,3 2022.06.23 1
Wzór umowy doc 137,0 2022.06.23 1
Załącznik 1 B kalkulacja materiały wraz z montażem xls 47,0 2022.06.23 1
Załącznik nr 1A kalkulacja cenowa konserwacja 2022 doc 164,5 2022.06.23 1
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,5 2022.06.23 1

Pobierz wszystkie dokumenty