Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.13.2022

"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sporowej - etap II"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania