Szczegóły ogłoszenia

ZDP.T.2931/2/2022

"Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna - Draganie II"

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

                     

Brak dokumentów do pobrania