Szczegóły ogłoszenia

ZDP.T.2930/10/2022

"Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232"

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

                     

Brak dokumentów do pobrania