Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-378/22

"dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-378/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,5 2022.06.20 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,4 2022.06.20 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,9 2022.06.20 2
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,6 2022.06.20 2
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,6 2022.06.20 2
Wzór formularza oferty doc 28,3 2022.06.20 2
Wzór umowy - dostawy doc 41,3 2022.06.20 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (20) xml 250,8 2022.06.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty