Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/D/N/LW/2022

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 127,7 2022.06.17 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna-sig pdf 640,4 2022.06.17 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.06.17 4
Formularz ofertowy docx 30,1 2022.06.17 3
Istotne postanowienia umowy docx 18,3 2022.06.17 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,1 2022.06.17 3
Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych pdf 833,0 2022.06.17 3
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 21,2 2022.06.17 3
Prognoza 2022 xls 48,0 2022.06.17 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.06.17 3

Pobierz wszystkie dokumenty