Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-373/22

"Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komuterowego dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,3 2022.06.17 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,9 2022.06.17 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.06.17 4
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.06.17 5
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,0 2022.06.17 4
Wzór formularza oferty doc 32,8 2022.06.17 5
Wzór umowy - dostawy doc 36,0 2022.06.17 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,1 2022.06.17 4

Pobierz wszystkie dokumenty