Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-341/22

"Dostawa specjalistycznego serwera do wielowątkowych i równoległych synchroniczno-asynchronicznych obliczeń mieszanych na wielu wątkach i wielu rdzeniach CPU oraz GPU dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 341 pdf 116,1 2022.06.17 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,4 2022.06.17 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.06.17 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,5 2022.06.17 5
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,5 2022.06.17 5
Wzór formularza oferty doc 32,8 2022.06.17 7
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2022.06.17 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (30) xml 135,9 2022.06.17 5

Pobierz wszystkie dokumenty