Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/38/2022

"Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 103,2 2022.06.15 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 112,2 2022.06.15 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 3 do SWZ - JEDZ docx 68,7 2022.06.15 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy doc 125,5 2022.06.15 12
zał. nr 2 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 619,6 2022.06.15 15
zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 67,5 2022.06.15 8
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług doc 86,0 2022.06.15 9
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób doc 145,0 2022.06.15 7
zał. nr 7 do SWZ - Wzór umowy docx 130,6 2022.06.15 6
zał. nr 8 do SWZ - Ośw. o zatrudnieniu docx 68,8 2022.06.15 7

Pobierz wszystkie dokumenty