Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-377/22

"Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-377/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 117,8 2022.06.15 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane doc 83,4 2022.06.15 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2022.06.15 13
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_(1) doc 41,5 2022.06.15 12
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_(1) doc 35,0 2022.06.15 11
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego_(1) doc 42,5 2022.06.15 9
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_agregat_NHS docx 86,2 2022.06.15 12
Wzór formularza oferty doc 29,9 2022.06.15 13
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 65,5 2022.06.15 10
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_(1) doc 40,5 2022.06.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty