Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-360/22

"dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-360/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,6 2022.06.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,0 2022.06.15 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.06.15 6
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 26,3 2022.06.15 6
Wzór formularza oferty docx 29,8 2022.06.15 6
Wzór umowy - dostawy dot 41,8 2022.06.15 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (19) xml 250,9 2022.06.15 6
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,2 2022.06.20 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 74,6 2022.06.24 0
rysunki i zdjecia_meble p.017 paw.B2 pdf 456,9 2022.06.15 10

Pobierz wszystkie dokumenty