Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-356/22

"Dostawa systemu do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych dla WIMiIP - KC-zp.272-356/22 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 33,4 2022.06.15 14

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłozenia pdf 73,9 2022.06.24 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,8 2022.06.15 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2022.06.15 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2022.06.15 9
Oświadczenia sankcyjne doc 70,0 2022.06.15 13
Wzór formularza oferty doc 54,0 2022.06.15 11
Wzór umowy - dostawy doc 43,0 2022.06.15 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (15) xml 135,8 2022.06.15 12
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,2 2022.06.20 6

Pobierz wszystkie dokumenty