Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/37/2022

"Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,7 2022.06.14 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,8 2022.06.14 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy doc 83,5 2022.06.14 12
zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 2690,1 2022.06.14 27
zał. nr 3 do SWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,9 2022.06.14 10
zał. nr 4 - projekt umowy doc 278,0 2022.06.14 11
zał. nr 5 - wykaz usług docx 22,9 2022.06.14 9
zał. nr 6 - wykaz osób docx 50,9 2022.06.14 9
zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie docx 27,1 2022.06.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty