Szczegóły ogłoszenia

71/2022

"Usługi wzorcowania i legalizacji sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 47,0 2022.06.14 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,3 2022.06.14 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,9 2022.06.14 8
Formularz oferty xlsx 60,8 2022.06.14 7
Formularze cenowe xlsx 41,5 2022.06.14 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,0 2022.06.14 5
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,2 2022.06.14 5
Projekt umowy-zad.1 docx 55,5 2022.06.14 3
Projekt umowy-zad.2-12 docx 55,0 2022.06.14 6
Wykaz osób docx 22,1 2022.06.14 5
Wykaz usług docx 21,6 2022.06.14 6
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2022.06.14 7
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.06.14 5
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2022.06.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty