Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/34/2022

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. 1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19" 2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" (2 zadania częściowe)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 132,2 2022.06.13 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,3 2022.06.13 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.06.13 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 56,4 2022.06.13 8
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2022.06.13 10
Wykaz osób doc 19,5 2022.06.13 8
wzór umowy nadzór kuchnia- załącznik nr 5 do SWZ docx 68,3 2022.06.13 9
wzór umowy nadzór superinwestycja - załącznik nr 6 do SWZ docx 67,2 2022.06.13 8
zał. nr 2 - formularz ofertowy docx 28,6 2022.06.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty