Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2022

"Dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
22.037 - ogłoszenie DUUE pdf 131,5 2022.06.13 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 468,0 2022.06.13 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 - Formularz ofertowy docx 98,5 2022.06.13 5
zał. 2 - Szczegółowy opis zamówienia docx 101,7 2022.06.13 17
zał. 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia xml 106,7 2022.06.13 6
zał. 4 - Projekt umowy docx 110,0 2022.06.13 6
zał. 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,0 2022.06.13 7
zał. 6 - Oświadczenie dot. art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ustawy docx 95,8 2022.06.13 6

Pobierz wszystkie dokumenty