Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-249/22

"Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-249/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 104,3 2022.06.13 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 74,1 2022.06.13 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (1) docx 25,7 2022.06.13 10
Wzór formularza oferty (2) docx 26,0 2022.06.13 9
Wzór umowy - dostawy (1) docx 35,3 2022.06.13 10
zał. 1 a Kalkulacja xlsx 47,1 2022.06.13 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 26,2 2022.06.14 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.06.21 2
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2022.06.21 2

Pobierz wszystkie dokumenty