Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-37/22

""Sukcesywna dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 2022-OJS112-314691-pl pdf 129,8 2022.06.13 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ pdf 194,2 2022.06.22 3
SWZ pdf 356,3 2022.06.13 16
Załacznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy xls 132,5 2022.06.13 23
Załącznik nr 1 do SWZ-formularz ofertowy docx 23,1 2022.06.13 12
załącznik nr 3 do SWZ-PPU pdf 228,7 2022.06.13 10
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 42,0 2022.06.13 11
Załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ pdf 81,7 2022.06.13 9
Załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ xml xml 228,5 2022.06.13 10
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,5 2022.06.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty