Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.19.2022.MT

"Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 84,9 2022.06.10 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 69,9 2022.06.10 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy docx 17,6 2022.06.10 89
Opis przedmiotu zamówienia docx 46,1 2022.06.10 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2022.06.10 85
Projekt umowy doc 91,0 2022.06.10 88
Wzór formularza oferty doc 52,0 2022.06.10 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,3 2022.06.21 78

Pobierz wszystkie dokumenty