Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-303/22

"kurs interwencji kryzysowej dla dwóch pracowników BON AGH - KC-zp.272-303/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 108,4 2022.06.08 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 306,6 2022.06.08 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 273,0 2022.06.08 11
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,0 2022.06.08 11
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 280,0 2022.06.08 13
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,6 2022.06.08 13
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,1 2022.06.08 12
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,1 2022.06.08 14
Wzór umowy - usługi docx 264,4 2022.06.08 11
Wzór umowy powierzenia przewtwarzania danych osobowych docx 183,6 2022.06.08 13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 40,1 2022.06.08 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2022.06.20 1
Informacja z otwarcia ofert doc 256,6 2022.06.20 1

Pobierz wszystkie dokumenty