Szczegóły ogłoszenia

CRZP/73/2022/AZP

"Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,8 2022.06.07 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 923,6 2022.06.07 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 848,5 2022.06.07 15
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 606,2 2022.06.07 15
3_Wykaz osób doc 601,1 2022.06.07 15
4_Wykaz robót budowlanych doc 602,2 2022.06.07 15
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 844,5 2022.06.07 15
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 602,8 2022.06.07 15
7_Wzór umowy docx 630,0 2022.06.07 15
8_Dokumentacja techniczna zip 18780,8 2022.06.07 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 313,9 2022.06.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty