Szczegóły ogłoszenia

KA-2/060/2022

"Wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 99,2 2022.06.06 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,7 2022.06.07 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi (TP z możliwością negocjacji) docx 62,7 2022.06.06 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 30,7 2022.06.06 30
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,0 2022.06.06 22
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 46,5 2022.06.06 19
Projekt umowy doc 110,5 2022.06.06 23
Projekt umowy - NOWY doc 110,5 2022.06.07 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2022.06.06 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,7 2022.06.07 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.06.21 9
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.06.21 10
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 21,1 2022.06.07 29

Pobierz wszystkie dokumenty